Biuletyn Informacji Publicznej

PGKiM Sp. z o. o. w Hrubieszowie odbiera nieczystości płynne ze zbiorników bezodpływowych (szamb) z terenu Gminy Miejskiej Hrubieszów i gmin ościennych.

Wywóz nieczystości odbywa się na podstawie umowy na odbiór nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych, zawartej na wniosek Klienta (pobierz).

Umowy zawierane są w Biurze Obsługi Klienta, przy ul. Kruczej 20 w Hrubieszowie.

Po zawarciu umowy, Klient może zlecić odbiór nieczystości:

  • telefonicznie pod numerem telefonu (84) 535 38 34 lub (84) 535 38 35,
  • osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa przy ul. Kruczej 20.

Więcej informacji uzyskają Państwo pod numerem telefonu (84) 535 38 34.

Cennik odbierania nieczystości płynnych

Cena jednego kursu na terenie miasta Hrubieszów:

Pojemność wozu asenizacyjnego

Netto

Brutto

5,5 m3

143,52 zł

155,00 zł

7 m3

180,56 zł

195,00 zł

 

Cena jednego kursu poza terenem miasta Hrubieszów:

Pojemność wozu asenizacyjnego

Do 20 km

Powyżej 20 km

Netto

Brutto

Netto

Brutto

5,5 m3

194,45 zł

210,00 zł

208,34 zł

225,00 zł

7 m3

254,63 zł

275,00 zł

263,89 zł

285,00 zł