Biuletyn Informacji Publicznej

PGKiM Sp. z o. o. w Hrubieszowie odbiera nieczystości płynne ze zbiorników bezodpływowych (szamb) z terenu Gminy Miejskiej Hrubieszów i gmin ościennych.

Wywóz nieczystości odbywa się na podstawie umowy na odbiór nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych, zawartej na wniosek Klienta (pobierz).

Umowy zawierane są w Biurze Obsługi Klienta, przy ul. Kruczej 20 w Hrubieszowie.

Po zawarciu umowy, Klient może zlecić odbiór nieczystości:

  • telefonicznie pod numerem telefonu (84) 535 38 34 lub (84) 535 38 35,
  • osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa przy ul. Kruczej 20.

Więcej informacji uzyskają Państwo pod numerem telefonu (84) 535 38 34.

Cennik odbierania nieczystości płynnych

Cena jednego kursu na terenie miasta Hrubieszów:

Pojemność wozu asenizacyjnego

Cena brutto

beczka 5 m3

185,00 zł

beczka 7 m3

225,00 zł

 

Cena jednego kursu poza terenem miasta Hrubieszów:

Pojemność wozu asenizacyjnego

Cena brutto

Do 20 km

Powyżej 20 km

Powyżej 30 km

beczka 5 m3

240,00 zł

255,00 zł

280,00 zł

beczka 7 m3

305,00 zł

315,00 zł

330,00 zł