Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Krucza 20

22-500 Hrubieszów

tel. (84) 53 53 11

fax. (84) 53 53 848

e-mail: sekretariat@pgkimhrubieszow.pl

Inspektor ochrony danych osobowych (IOD) - Małgorzata Grela e-mail: iod@pgkimhrubieszow.pl

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorstw

KRS: 0000155601

NIP: 919-12-57-274

REGON: 950288971

Kapitał zakładowy: 19 023 900 zł

Wschodni Bank Spółdzielczy Chełm

Numer konta: 37 8187 0004 2009 0191 0818 0001