Biuletyn Informacji Publicznej

Znak Tytuł Data rozstrzygnięcia
PGKiM/ZP/03/01/2023 Zakup energii elektrycznej na potrzeby oczyszczalni ścieków PGKiM Sp. z o.o. z siedzibą w Hrubieszowie 23.01.2023 Szczegóły w BIP 🡢
PGKiM/ZC/04/12/2022 Zakup i sukcesywna dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów z folii LDPE o grubości 60 mikronów 17.01.2023 Szczegóły w BIP 🡢
PGKiM/ZC/05/12/2022 Zakup i sukcesywna dostawa pojemników na odpady komunalne zmieszane i segregowane 17.01.2023 Szczegóły w BIP 🡢
PGKiM/ZC/03/12/2022 Kontrola jakości wody wodociągu Hrubieszów - monitoring parametrów grupy B i parametrów grupy A, wykonywanie analiz ścieków oczyszczonych, osadów ściekowych, odpadu i gleb oraz monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Hrubieszowie 11.01.2023 Szczegóły w BIP 🡢
PGKiM/ZP/01/12/2022 Zakup energii elektrycznej na potrzeby oczyszczalni ścieków PGKiM Sp. z o.o. z siedzibą w Hrubieszowie 05.01.2023 Szczegóły w BIP 🡢