Biuletyn Informacji Publicznej

Znak Tytuł Data rozstrzygnięcia
PGKiM/ZC/03/12/2020 Zakup i sukcesywna dostawa worków wykonanych z folii LDPE o grubości 60 mikronów przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów 11.01.2021 Szczegóły w BIP 🡢
PGKiM/ZP/01/11/2020 Zakup i sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Hrubieszowie 05.01.2021 Szczegóły w BIP 🡢
PGKiM/ZC/04/12/2020 Kontrola jakości wody wodociągu Hrubieszów - monitoring parametrów grupy B i parametrów grupy A, wykonywanie analiz ścieków oczyszczonych, osadów ściekowych, odpadu i gleb oraz monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Hrubieszowie 04.01.2021 Szczegóły w BIP 🡢
PGKiM/ZC/02/12/2020 Zakup i sukcesywna dostawa pojemników na odpady komunalne zmieszane i segregowane 04.01.2021 Szczegóły w BIP 🡢
PGKiM/ZP/01/12/2020 Transport komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 29.12.2020 Szczegóły w BIP 🡢
PGKiM/ZC/01/11/2020 Przeprowadzenie rocznego przeglądu komunalnych budynków mieszkalnych 19.11.2020 Szczegóły w BIP 🡢
PGKiM/ZP/02/10/2020 Dostawa nowej ładowarki teleskopowej wraz z osprzętem do PGKiM Spółka z o. o. w Hrubieszowie 12.11.2020 Szczegóły w BIP 🡢
PGKiM/ZP/01/10/2020 Dostawa nowej ładowarki teleskopowej wraz z osprzętem do PGKiM Spółka z o. o. w Hrubieszowie 13.10.2020 Szczegóły w BIP 🡢