Biuletyn Informacji Publicznej

Znak Tytuł Data rozstrzygnięcia
PGKiM/ZC/01/11/2021 Zakup i sukcesywna dostawa oleju napędowego spełniającego normę PN-EN 590 w gatunkach B, D, F dla potrzeb PGKiM Sp. z o.o. w Hrubieszowie 18.11.2021 Szczegóły w BIP 🡢
PGKiM/ZP/01/09/2021 Modernizacja obiektów Oczyszczalni Ścieków poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej przy ul. Gródeckiej 116 w Hrubieszowie 17.11.2021 Szczegóły w BIP 🡢
PGKiM/ZC/06/10/2021 Zakup i dostawa fabrycznie nowej myjki wysokociśnieniowej 15.11.2021 Szczegóły w BIP 🡢
PGKiM/ZC/01/09/2021 Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego PGKiM Sp. z o. o. z siedzibą w Hrubieszowie za rok obrotowy 2021 i 2022 10.11.2021 Szczegóły w BIP 🡢
PGKiM/ZC/04/10/2021 Zakup i sukcesywna dostawa gazu płynnego (LPG) dla potrzeb Stacji AUTOGAZ PGKiM Sp. z o.o. w Hrubieszowie 10.11.2021 Szczegóły w BIP 🡢
PGKiM/ZC/05/10/2021 Zakup i sukcesywna dostawa oleju napędowego spełniającego normę PN-EN 590 w gatunkach B, D, F dla potrzeb PGKiM Sp. z o.o. w Hrubieszowie 09.11.2021 Szczegóły w BIP 🡢