Biuletyn Informacji Publicznej

Znak Tytuł Data rozstrzygnięcia
PGKiM/ZC/04/08/2021 Dostawa i montaż przenośnika skratek dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków PGKiM Sp. z o.o. w Hrubieszowie 10.09.2021 Szczegóły w BIP 🡢
PGKiM/ZC/03/08/2021 Zakup i dostawa nowych, oryginalnych części zamiennych do pomp typu BN 17-12 06.09.2021 Szczegóły w BIP 🡢
PGKiM/ZP/01/07/2021 Modernizacja obiektów Oczyszczalni Ścieków poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej przy ul. Gródeckiej 116 w Hrubieszowie 31.08.2021 Szczegóły w BIP 🡢
PGKiM/ZC/02/07/2021 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Modernizacja zbiornika retencyjnego na zbiornik buforowy przepływowy oraz wymiana separatora piasku na piaskownik wirowy” 26.07.2021 Szczegóły w BIP 🡢
PGKiM/ZC/01/07/2021 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ulicy gen. Sikorskiego, ulicy Elizy Orzeszkowej oraz ulicy Wiśniowej w Hrubieszowie” 26.07.2021 Szczegóły w BIP 🡢
PGKiM/ZP/01/06/2021 Budowa sieci wodociągowej w ul. Gen W. Sikorskiego, ul. Elizy Orzeszkowej oraz ul. Wiśniowej w Hrubieszowie 21.07.2021 Szczegóły w BIP 🡢
PGKiM/ZP/02/06/2021 Modernizacja obiektów Oczyszczalni Ścieków poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej przy ul. Gródeckiej 116 w Hrubieszowie 16.07.2021 Szczegóły w BIP 🡢