Biuletyn Informacji Publicznej

Znak Tytuł Data ogłoszenia Termin składania ofert
PGKiM/ZP/01/05/2020 Dostawa nowego samochodu dostawczego o dmc do 3,5 tony ze skrzynią ładunkową wywrotną typu krata 01.06.2020 15.06.2020
godz. 14:00
Szczegóły w BIP 🡢
PGKiM/ZP/02/05/2020 Modernizacja / przebudowa sieci wodociągowej w ulicach Piłsudskiego i Basaja w miejscowości Hrubieszów 01.06.2020 16.06.2020
godz. 14:00 
Szczegóły w BIP 🡢
PGKiM/ZC/02/05/2020 Wykonanie okresowych pomiarów stanu instalacji elektrycznej i ochrony przeciwporażeniowej oraz ochrony odgromowej w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Hrubieszowie 21.05.2020 05.06.2020
godz. 14:00 
Szczegóły w BIP 🡢
PGKiM/ZC/03/05/2020 Dostawa i montaż dwóch bram segmentowych w pomieszczeniach na terenie Oczyszczalni Ścieków w Hrubieszowie 21.05.2020 02.06.2020
godz. 14:00 
Szczegóły w BIP 🡢
PGKiM/ZC/01/05/2020 Zakup i sukcesywna dostawa materiałów biurowych 15.05.2020 27.05.2020
godz. 14:00
Szczegóły w BIP 🡢
PGKiM/ZP/02/02/2020 Zakup zestawu hydroforowego na Stację Uzdatniania Wody w Hrubieszowie 30.03.2020 27.04.2020
godz. 14:00 
Szczegóły w BIP 🡢