Biuletyn Informacji Publicznej

Znak Tytuł Data ogłoszenia Termin składania ofert
PGKiM/ZC/01/09/2021 Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego PGKiM Sp. z o. o. z siedzibą w Hrubieszowie za rok obrotowy 2021 i 2022 16.09.2021 24.09.2021
godz. 12:00
Szczegóły w BIP 🡢
PGKiM/ZP/02/09/2021 Dostawa i montaż urządzenia do odwadniania osadów ściekowych na Oczyszczalni Ścieków przy ul. Gródeckiej 116 w Hrubieszowie 14.09.2021 24.09.2021
godz. 12:30
Szczegóły w BIP 🡢
PGKiM/ZP/01/09/2021 Modernizacja obiektów Oczyszczalni Ścieków poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej przy ul. Gródeckiej 116 w Hrubieszowie 06.09.2021 24.09.2021
godz. 12:00
Szczegóły w BIP 🡢