Biuletyn Informacji Publicznej

Odbiorcy Indywidualni – deklaracje składane są w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta.

Przedsiębiorstwa, instytucje – umowy zawierane są w siedzibie PGKiM Sp. z o. o. w Hrubieszowie, przy ul. Kruczej 20, w pokoju nr 14.

Umowa na odbiór opadów komunalnych może zostać zawarta z osobą, która jest uprawomocniona do reprezentowania przedsiębiorstwa lub instytucji na pisemny wiosek o zawarcie umowy złożony w PGKiM Sp. z o. o. w Hrubieszowie (pobierz).

Do wniosku o zawarcie umowy należy dołączyć dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej lub w przypadku spółek aktualny wypis z właściwego rejestru.