Biuletyn Informacji Publicznej

Z terenu Miasta Hrubieszowa, z nieruchomości zamieszkałych odbiór odpadów komunalnych odbywa się na podstawie kontraktu z Gminą Miejską Hrubieszów.

Z pozostałych nieruchomości Gminy Miejskiej Hrubieszów i gmin ościennych odbiór odbywa się na podstawie zawartych umów na odbiór komunalnych odpadów stałych.

Cennik odbierania nieczystości stałych

Cennik pobierania nieczystości stałych od Przedsiębiorców i Instytucji z Gminy Miejskiej Hrubieszów

Pobranie nieczystości stałych w pojemnikach z terenu Gminy Miejskiej Hrubieszów:

Pojemniki

Cena Netto

za 1 szt.

Cena Brutto

za 1 szt.

110 L

26,00 zł

28,08 zł

120 L

30,00 zł

32,40 zł

240 L

46,00 zł

49,68 zł

1100 L

170,00 zł

183,60 zł


Pobieranie nieczystości stałych w kontenerze KP-7 od Przedsiębiorców i Instytucji:

Teren

Cenna Netto

za 1 szt.

Cena Brutto

za 1 szt.

Miasto

630,00 zł

680,40 zł

Do 15 km

760,00 zł

820,80 zł

Powyżej 15 km

780,00 zł

842,40 zł


Dodatkowo istnieje możliwość odpłatnego zlecenia podstawienia kontenera KP-7 o pojemności 7 m3  na wywóz jednej frakcji odpadów (pobierz).

Zlecenie w wersji papierowej należy złożyć w Sekretariacie lub pokoju nr 14 w budynku przy ul. Kruczej 20.


Cennik transportu nieczystości stałych w kontenerze KP-7 z terenu Gminy Miejskiej Hrubieszów:

Kontenery

Cena Netto

za 1 szt.

Cena Brutto

za 1 szt.

KP-7

90,00 zł

97,20 zł