Biuletyn Informacji Publicznej

PGKiM Sp. z o. o. w Hrubieszowie odbiera nieczystości płynne ze zbiorników bezodpływowych (szamb) z terenu Gminy Miejskiej Hrubieszów i gmin ościennych.

Wywóz nieczystości odbywa się na podstawie zlecenia, które można złożyć telefonicznie pod numerem telefonu (84) 535 38 40 lub osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa przy ul. Kruczej (pokój nr 14).

Istnieje możliwość zawarcia umowy na regularny odbiór nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych. Umowa zawierana jest na pisemny wniosek (pobierz).

Więcej informacji uzyskają Państwo pod numerem telefonu (84) 535 38 40.

Cennik odbierania nieczystości płynnych

Cena jednego kursu na terenie miasta Hrubieszów:

Pojemność wozu asenizacyjnego

Netto

Brutto

5,5 m3

143,52 zł

155,00 zł

7 m3

180,56 zł

195,00 zł

 

Cena jednego kursu poza terenem miasta Hrubieszów:

Pojemność wozu asenizacyjnego

Do 20 km

Powyżej 20 km

Netto

Brutto

Netto

Brutto

5,5 m3

194,45 zł

210,00 zł

208,34 zł

225,00 zł

7 m3

254,63 zł

275,00 zł

263,89 zł

285,00 zł