Biuletyn Informacji Publicznej

Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej i ul. E. Orzeszkowej

Inwestycja zaplanowana została na lata 2021-2023

Budowa sieici wodociągowej w ul. Sokalskiej

Inwestycja zaplanowana została na rok 2024

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Michałówka

Inwestycja zaplanowana została na lata 2022-2023