Biuletyn Informacji Publicznej

Modernizacja/przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej od skrzyżowania z ul. Basaja do skrzyżowania z ul. Nową, wpięcie wodociągów z ul. Polnej i ul. Listopadowej

Inwestycja zaplanowana została na lata 2021-2023

Budowa sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego

Inwestycja zaplanowana została na lata 2021-2023

Budowa sieci wodociągowej w ul. Orzeszkowej

Inwestycja zaplanowana została na lata 2021-2023

Budowa sieici wodociągowej w ul. Sokalskiej

Inwestycja zaplanowana została na rok 2024

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Michałówka

Inwestycja zaplanowana została na lata 2022-2023

Remont bezwykopowy metodą rękawa z włókna szklanego fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego do ul. Nowej

Inwestycja zaplanowana została na rok 2020

Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego

Inwestycja zaplanowana została na rok 2020