Biuletyn Informacji Publicznej

Nowe inwestycje na Oczyszczalni Ścieków

  • 25.10.2021

W bieżącym miesiącu Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w celu poprawienia efektywności pracy Oczyszczalni Ścieków przy ul. Gródeckiej 116 w Hrubieszowie, zawarło z firmą Stalbudom Sp. z o. o. dwie umowy.


Pierwsza z nich dotyczy dostawy wraz z montażem bezwałowego przenośnika skratek kompatybilnego z urządzeniami zamontowanymi na obiekcie tj. z automatycznymi kratami taśmowo-hakowymi oraz prasopłuczką skratek zakupionymi w 2019 roku. Wartość dostawy wynosi 59 000,00 zł netto.

 
Przenośniki bezwałowe to urządzenia wykorzystywane do transportu różnego rodzaju medium do punktów docelowych. Transportery wyposażone w koryta z odwodnieniem znakomicie nadają się do transportu skratek, powodując ich dodatkowe odwodnienie.
W przypadku Hrubieszowa przenośnik będzie transportował skratki z poziomu posadowienia krat taśmowo-hakowych na poziom posadowienia kontenera na skratki. W przedmiotowej realizacji to ok. 7 metrów wysokości w różnicy poziomów. Dostarczony przenośnik zastąpi dwa istniejące przenośniki, co przełoży się na oszczędność energii oraz na ułatwienia w obsłudze związane z problemem transportu skratek z poziomu posadowienia krat do kontenera.

Przenośnik pionowy

 

Druga umowa została zawarta na dostawę wraz z montażem prasy ślimakowo-talerzowej, tj. urządzenia do odwadniania osadów ściekowych powstających podczas procesu mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków. Wartość dostawy wynosi 480 000,00 zł netto.

Po zakończeniu procesów mechanicznego i biologicznego oczyszczania, ścieki mogą zostać odprowadzone do środowiska. Kolejnym natomiast etapem pracy oczyszczalni jest minimalizacja osadów ściekowych powstałych w pierwszych etapach. Ich przetwarzanie i przeróbka mogą zostać poddane m.in. mechanicznemu odwodnieniu, do czego wykorzystywane są m.in. prasy.
Przestrzenie między przytwierdzonymi i ruchomymi pierścieniami oraz skok śruby stopniowo zwężają się począwszy od strefy zagęszczania do strefy odwadniania, a końcowa płyta blokuje przepływ. Zmniejszanie objętości i zwiększanie ciśnienia stymulują proces odwadniania.

Prasa Śrubowo - Talerzowa