Biuletyn Informacji Publicznej

Podsumowanie realizacji projektu unijnego

  • 27.06.2022

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. z siedzibą w Hrubieszowie 21 czerwca 2022 roku w formie konferencji podsumowało realizację projektu pn. Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w Hrubieszowie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym.

Projekt realizowany był w ramach Działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, w ramach II Osi priorytetowej - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 11 318 661,63 zł, z kwotą dofinansowania 5 157 966,14 zł.

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo tutaj.

Zapraszamy także do obejrzenia filmu promocyjnego, prezentacji z konferencji z dnia 21.06.2022 r. oraz do lektury broszury stworzonej na zakończenie podjętych działań. Broszury są do pobrania w biurze obsługi klienta przy PGKiM Sp. z o.o. na ulicy Kruczej 20 oraz w Urzędzie Miasta Hrubieszowa.Zdjęcie z konferencji podsumowującej projekt
Zdjęcie z konferencji podsumowującej projekt
Zdjęcie z konferencji podsumowującej projekt
Zdjęcie z konferencji podsumowującej projekt
Zdjęcie z konferencji podsumowującej projekt
Zdjęcie z konferencji podsumowującej projekt
Zdjęcie z konferencji podsumowującej projekt
Zdjęcie z konferencji podsumowującej projekt
Zdjęcie z konferencji podsumowującej projekt
Zdjęcie z konferencji podsumowującej projekt
Zdjęcie z konferencji podsumowującej projekt