Biuletyn Informacji Publicznej

Nowe samochody w PGKiM Sp. z o.o. w Hrubieszowie

  • 24.07.2020

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Hrubieszowie w ramach realizowanego projektu pn. Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w Hrubieszowie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) zakupiło dwa nowe samochody.

Pierwszy z nich to pojazd wielofunkcyjny, ciśnieniowo-ssący do czyszczenia rur kanalizacyjnych, potocznie nazwany WUKO. Samochód przeznaczony jest do czyszczenia kanałów o średnicy od 50 do 800 mm przy użyciu wysokociśnieniowego układu wodnego tj. pompy tłoczącej wodę pod dużym ciśnieniem. Jest to jedna z najskuteczniejszych metod udrażniania rur stosowana obecnie przez pogotowie kanalizacyjne. Posiada wiele zalet, między innymi nie wymaga zastosowania toksycznych środków żrących, a więc jest nieinwazyjna oraz obojętna dla środowiska naturalnego. Dodatkowo pojazd posiada możliwość zasysania nieczystości do zbiornika osadu, a tym samym usuwania zanieczyszczeń i osadów z wpustów ulicznych, przepompowni, studzienek kanalizacyjnych oraz wypompowania wody z różnego rodzaju zbiorników bezodpływowych w tym np. zalanych piwnic. Dzięki zastosowaniu układu grzewczego samochód przystosowany jest do pracy również w temperaturach ujemnych do -15°C. WUKO zostało zakupione przez PGKiM Sp. z o.o. w Hrubieszowie pod koniec 2014 roku. Pomimo dość odległej daty zakupu, wydatek ten został uwzględniony w budżecie opisanego wyżej projektu.

Natomiast w bieżącym roku Przedsiębiorstwo zakupiło samochód do monitoringu sieci kanalizacyjnej.  Spółka nie posiadała dotąd samochodu do inspekcji kanalizacji sanitarnej, który byłby wyposażony w odpowiednią zabudowę. Utrudniało to prowadzenie przeglądów sieci i wykrywanie źródeł awarii, co tym samym negatywnie odbijało się na trafności oceny ich stanu. Nowo zakupiony samochód posiada wydzielone trzy strefy – trzy osobową szoferkę, strefę operatorską – czyli mobilne biuro wyposażone w niezbędne meble, monitory, komputer, drukarkę oraz strefę sprzętową (tzw. mokrą) z dostępem przez tylne drzwi, zabudowaną przez urządzenia inspekcyjne tj. w szczególności kamerę, wyciągarkę elektryczną, monitor do podglądu obrazu z kamery inspekcyjnej, agregat prądotwórczy. Dodatkowo na wyposażeniu samochodu znajduje się zadymiarka kanałowa służąca do wytwarzania mgły (dymu) o rozległych zastosowaniach. Zadymiarka szczególnie pomocna jest przy wykrywaniu nielegalnych bądź wadliwych przyłączy kanalizacyjnych, wykrywaniu odprowadzania wód opadowych do sieci kanalizacyjnej, sprawdzaniu szczelności zbiorników, osadników oraz szamb.

Zakup samochodu do monitoringu sieci kanalizacyjnej w całości jest wydatkiem kwalifikowanym w projekcie. Oznacza to, że do jego zakupu Przedsiębiorstwo „dokłada” jedynie wymagany wkład własny w wysokości 15% wartości netto pojazdu.


Galeria

Samochód do monitoringu sieci kanalizacyjnej - strefa sucha
Samochód do monitoringu sieci kanalizacyjnej - strefa mokra
WUKO - pojazd wielofunkcyjny, ciśnieniowo-ssący do czyszczenia rur kanalizacyjnych