Biuletyn Informacji Publicznej

Zamknięcie PGKiM Sp. z o. o. dla bezpośredniej obsługi Klientów

  • 21.10.2020

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
 od dnia 22 października 2020r. zostaje zamknięte dla bezpośredniej obsługi klienta

Od dnia jutrzejszego, budynki PGKiM Sp. z o.o. w  Hrubieszowie będą dostępne wyłącznie dla pracowników.

Prosimy, by załatwianie spraw odłożyć w czasie.

Prosimy, by załatwianie spraw odłożyć w czasie.

Apelujemy, by kontaktować się z nami za pośrednictwem Internetu lub telefonicznie w dni robocze, w godzinach od 7.00 do 15.00.
Tel.: (84) 535 38 11 
Fax: (84) 535 38 48 
E-mail: sekretariat@pgkimhrubieszow.pl

 SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Wszelkie dokumenty i wnioski będzie można złożyć elektronicznie, bądź poprzez wrzucenie zamkniętej koperty do wystawionej skrzynki umieszczonej przy wejściu do budynku przy ul. Kruczej 20. Koperty należy opisać nazwą sprawy oraz opatrzyć numerem telefonu celem sprawnej komunikacji z wnioskodawcą.

Wszelkie informacje będą udzielane telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Wykaz wszystkich telefonów jest dostępny na stronie internetowej PGKiM Sp. z o.o.. www.pgkimhrubieszow.pl

Wszelkie opłaty związane z wykonanymi usługami można realizować przelewami bankowymi albo pocztowymi.

Jednocześnie prosimy o wyrozumiałość, przypominamy, że Spółka – jak każdy pracodawca – musi się liczyć z nieobecnością pracowników korzystających z prawa opieki nad dziećmi, a także zezwala na pracę zdalną tym osobom, które ze względów zdrowotnych nie powinny narażać się na ryzyko zakażenia.

Pamiętajmy, że to Nasi Pracownicy muszą zapewnić bezpieczeństwo sanitarne miasta, poprzez odbiór odpadów stałych z nieruchomości, stałą dostawę wody oraz odbiór ścieków. W trosce o ich zdrowie i ciągłość pracy musimy ograniczyć ich kontakt z osobami z zewnątrz.

 

WYKAZ TELEFONÓW KONTAKTOWYCH:

Obsługa wspólnot mieszkaniowych i budynków komunalnych:
 Tel.:
(84) 535 38 44 
Rozliczanie zużycia wody i odprowadzanie ścieków:
 Tel.:
(84) 535 38 27 
Rozliczanie usług wywozu nieczystości stałych i płynnych:
 Tel.:
(84) 535 38 40
Rozrachunki z klientami, windykacja należności:
 Tel.:
(84) 535 38 23