Biuletyn Informacji Publicznej

Modernizacja/przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Piłsudskiego

  • 06.10.2020
Modernizacja/przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Piłsudskiego

Wartość robót budowlanych wynosi: 889 824,31 zł netto / 1 094 483,90 zł brutto

Wykonawcą robót jest Zakład Remontowo-Budowlany w Zamościu Kutra Adam

Prace będą realizowane w dwóch etapach:

etap I - do 30 października 2020 r.

etap II - do 29 października 2021 r.

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja/przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Piłsudskiego od ulicy Zamojskiej do skrzyżowania z ulicą Mickiewicza łącznie z zasileniem wodociągów w ulicach Podzamcze i Czerwonego Krzyża w miejscowości Hrubieszów. Inwestycja ta stanowi część przedsięwzięcia polegającego na modernizacji/przebudowie sieci wodociągowej obejmującej ul. Zamojską, Leśmiana, Piłsudskiego, Basaja, Kolejową.
Celem inwestycji jest modernizacja/przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wykonanej z rur żeliwnych i rur azbestocementowych doprowadzającej wodę do budynków zlokalizowanych na obszarze objętym inwestycją oraz zasilającej w wodę dalsze części miasta Hrubieszowa. Istniejąca sieć w złym stanie technicznym zostanie zastąpiona siecią wodociągową wykonaną z polietylenu.
Istniejące na trasie wodociągu odgałęzienia sieci, zasilające w wodę ulice przyległe zostaną włączone do nowo projektowanego wodociągu.
Projektowana sieć wodociągowa zapewniać będzie dostawę wody dla celów bytowogospodarczych oraz przeciwpożarowych.

Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej PE 250 wykonane zostanie w poboczu ul. Mickiewicza na wysokości skrzyżowania ulicy Piłsudskiego i Mickiewicza. Do budowanego wodociągu włączony zostanie istniejący wodociąg w ul. Podzamcze, Czerwonego Krzyża i Ludnej. Sieć wodociągowa zostanie także połączona z nowo wybudowanym wodociągiem w ul. Zamojskiej.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje 547,0 m sieci wodociągowej.