Biuletyn Informacji Publicznej

„Modernizacja / przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Basaja w miejscowości Hrubieszów”

  • 06.10.2020
W dniu 5 października 2020 r. rozpoczęto roboty budowlane związane z przebudową sieci wodociągowej w ulicy Basaja w Hrubieszowie (około 880 mb sieci).
 
Inwestycja ta stanowi część przedsięwzięcia polegającego na modernizacji/przebudowie sieci wodociągowej obejmującej ul. Zamojską, Leśmiana, Piłsudskiego, Basaja, Kolejową.
Jej celem jest modernizacja/przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wykonanej z rur żeliwnych i rur azbestocementowych doprowadzającej wodę do budynków zlokalizowanych na obszarze inwestycji oraz zasilającej w wodę dalsze części miasta Hrubieszowa. Istniejąca sieć w złym stanie technicznym zostanie zastąpiona siecią wodociągową wykonaną z polietylenu.
 
Wykonawcą robót budowlanych, których wartość netto wynosi 1.280.205,36 zł jest Zakład Remontowo-Budowlany w Zamościu Kustra Adam.
 
Prace będą realizowane w dwóch etapach I do 30.10.2020 r. oraz II do 31.10.2022 r.

Galeria

Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Lokalizacja inwestycji