Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawa i montaż przenośnika skratek dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków

  • 10.09.2021

Wartość robót budowlanych wynosi: 59 000,00 zł netto / 72 570,00 zł brutto

Wykonawcą robót jest STALBUDOM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Termin wykonania prac wyznaczony jest do 17 grudnia 2021 r.

Przedmiotem inwestycji jest dostawa, montaż oraz uruchomienie nowego (wyprodukowanego w 2021 roku) bezwałowego przenośnika skratek dla potrzeb oczyszczalni ścieków przy ul. Gródeckiej 116 w Hrubieszowie, w którego skład wchodzi:

Zamontowany przenośnik skratek będzie kompatybilny z urządzeniami zamontowanymi na obiekcie  tj. z automatycznymi kratami taśmowo-hakowymi oraz prasopłuczką skratek  firmy FONTANA R, s.r.o. zakupionymi w ramach inwestycji z 2019 roku.