Biuletyn Informacji Publicznej

Budowa sieci wodociągowej w ul. Gen W. Sikorskiego, ul. Elizy Orzeszkowej oraz ul. Wiśniowej w Hrubieszowie

  • 06.08.2021
Budowa sieci wodociągowej w ul. Gen W. Sikorskiego, ul. Elizy Orzeszkowej oraz ul. Wiśniowej w Hrubieszowie

W dniu 21 lipca 2021 r. PGKiM Sp. z o. o. z siedzibą w Hrubieszowie podpisało umowę na roboty budowlane prowadzone pn. Budowa sieci wodociągowej w ul. Gen W. Sikorskiego, ul. Elizy Orzeszkowej oraz ul. Wiśniowej w Hrubieszowie.

Wykonawcą robót będzie ZAKŁAD USŁUGOWY INSTALACJI WOD-KAN I CO HENRYKA PAWELEC z Hrubieszowa.

W ramach inwestycji wybudowane zostanie ok. 710 mb sieci wodociągowej w ulicach gen. Sikorskiego od ulicy Grabowieckiej do ulicy Batalionów Chłopskich oraz w ulicy Elizy Orzeszkowej od istniejącej sieci wodociągowej do sieci wodociągowej w ulicy Wiśniowej.

Szacowana wartość inwestycji wynosi ok. 280 000,00 zł netto.

Planowany termin zakończenia prac budowlanych - październik 2021 r.