PGKiM Sp. z o.o. w Hrubieszowie laureatem konkursu „Zielony Laur - 2010”
PGKiM Sp. z o.o. w Hrubieszowie laureatem konkursu „Zielony Laur - 2010”

W dniu 2 czerwca 2011 r., w Pałacu Staszica w Warszawie, podczas Gali Laureatów Konkursu „Zielony Laur - 2010”, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Hrubieszowie uhonorowane zostało Dyplomem I Stopnia za zasługi dla rozwoju ochrony środowiska oraz statuetką "Zielony Laur 2010".

Odznaczenie jest nagrodą Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój”
pod patronatem Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Przewodniczącego Konwentu Prezesów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a przyznane zostało Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Hrubieszowie
w
kategorii najefektywniejszych przedsięwzięć ekologicznych „za wybudowanie stacji odwadniania osadów ściekowych”.

Nagrodę z rąk Sekretarzy Stanu w Ministerstwie Środowiska pp. Stanisława Gawłowskiego i Janusza Zaleskiego, przewodniczącego kapituły konkursu prof. Marka Gromca oraz Prezesa PIG „EKOROZWÓJ” Krzysztofa Zaręby odbierali Z-ca Burmistrza Miasta Hrubieszowa p. Paweł Perelmuter oraz Prezes PGKiM Sp. z o.o. w Hrubieszowie p. Wojciech Ciesielczuk.

 Moment wręczenia dyplomu oraz statuetki „Zielony Laur - 2010”
od lewej: prof. M. Gromiec (przewodniczący Kapituły Konkursu), K. Zaręba (Prezes PIGE), z-ca Burmistrza Miasta Hrubieszowa P. Perelmuter, S. Gawłowski i J. Zaleski (obaj Sekretarze Stanu w Ministerstwie Środowiska)
oraz Prezes PGKiM Sp. z o.o. w Hrubieszowie W. Ciesielczuk.

 

 

 

Wspólne zdjęcie uczestników Gali Konkursu „Zielony Laur - 2010”

 Od lewej: prof. M.Gromiec (przewodniczący Kapituły Konkursu), J. Zaleski (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska), H. Krajewska (Członek Zarządu - Wodociągi Warszawskie), P. Perelmuter (Z-ca Burmistrza
Miasta Hrubieszowa),
W. Ciesielczuk (Prezes Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Hrubieszowie), S. Gawłowski (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska), H. Brzuchacz (Prezes Zarządu Wodociągi Warszawskie),
K. Zaręba (Prezes Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój”), T. Krężelewski (Prezes ECE Krevox), J. Wiater
(Z-ca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)

Dyplom oraz statuetka „Zielony Laur - 2010”