Znak Tytuł Data ogłoszenia Termin składania ofert
PGKiM/ZC/02/02/2024 Zakup i sukcesywna dostawa wodomierzy na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Hrubieszowie 27.02.2024 11 marca 2024 roku do
godz. 14:00 
Szczegóły 🡢
PGKiM/ZP/01/02/2024 Budowa sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego w Hrubieszowie 27.02.2024 14 marca 2024 roku do
godz. 13:00
Szczegóły 🡢