Nabór na stanowisko Ładowacz nieczystości stałych

 • 02.06.2021

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Hrubieszowie

poszukuje kandydatów na stanowisko

Ładowacz nieczystości stałych

Miejsce pracy: Hrubieszów

Opis stanowiska:

 • Odbiór i załadunek odpadów komunalnych
 • Zbieranie worków z odpadami
 • Ręczny transport pojemników z odpadami oraz ich opróżnianie przy pomocy urządzenia znajdującego się na samochodzie (śmieciarka)
 • Odstawianie pojemników po ich opróżnieniu na ustalone miejsce
 • Dbałość o czystość miejsca opróżnianych pojemników

Wymagania:

 • Uczciwość, sumienność i rzetelność
 • Kultura osobista
 • Gotowość do pracy fizycznej
 • Dobra organizacja pracy
 • Zaangażowanie w powierzone obowiązki
 • Punktualność

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie lub osobiste składanie dokumentów - CV wraz z listem motywacyjnym w Sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Krucza 20, 22-500 Hrubieszów.

Informujemy uprzejmie, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Prosimy o zawarcie w CV oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu naboru zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Proponowana treść klauzuli: ’’Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Hrubieszowie” zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r poz. 1781).