Nabór na stanowisko Kierownik Zakładu Usług Komunalnych

 • 06.09.2022

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
 w Hrubieszowie

 

poszukuje kandydatów na stanowisko

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych

Miejsce pracy: Hrubieszów

 

Główne zadania na stanowisku:

 • zapewnienie ciągłości pracy Zakładu Usług Komunalnych zgodnie z przepisami prawa krajowego oraz Unii Europejskiej,
 • zarządzanie procesem gospodarki odpadami w zakresie usług świadczonych przez Spółkę, zapewnienie właściwej organizacji i funkcjonowania Zakładu,
 • racjonalne gospodarowanie funduszami i składnikami majątku pozostającymi
   w dyspozycji Zakładu, opracowywanie planu finansowego Zakładu i przedkładania sprawozdań z ich wykonania,
 • aktualizacja oraz bieżące opracowywanie wewnętrznych i zewnętrznych dokumentów związanych z funkcjonowaniem Zakładu,
 • organizowane pracy, nadzorowanie stanowisk pracy: wydawanie dyspozycji pracownikom podległym, kontrola wykonania oraz rozliczanie pracy podległych pracowników,
 • bieżące sporządzanie, rozliczanie, kontrolowanie, ewidencjonowanie
   i przechowywanie dokumentacji z pracy pojazdów samochodowych i sprzętu min: karta drogowa, raport pracy sprzętu, rozliczenia,
 • sporządzanie, ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentacji pojazdów samochodowych i sprzętu będących w posiadaniu Zakładu,
 • sporządzanie, ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentacji środków trwałych, przedmiotów nietrwałych, podręcznego sprzętu i wyposażenia,
 • prowadzenie magazynu podręcznego, prowadzenie ewidencji pobranych
   i zakupionych pojemników i materiałów,
 • bieżące sporządzanie dokumentów finansowo-księgowych w zakresu działalności Zakładu,
 • opracowywanie zestawień pracy pojazdów, sprzętu, transportu i przekazywania odpadów stałych i płynnych zgodnie z przepisami prawa, do analiz oraz sporządzanie sprawozdawczości,
 • opracowywanie harmonogramów odbioru odpadów i ich stała aktualizacja.

Wymagania:

 • Minimum 3 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
 • znajomość przepisów prawa w zakresie: gospodarki odpadami, gospodarki komunalnej, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,
 • doświadczenie w realizacji zadań inwestycyjnych,
 • umiejętność rozwiązywania problemów oraz inicjowania rozwiązań,
 • doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy w zespole,
 • kultura osobista, komunikatywność, kreatywność,
 • bardzo dobre umiejętności komunikacyjne oraz samodzielność i skrupulatność
   w wykonywaniu obowiązków,
 • znajomość obsługi komputera (Windows, Office, Internet, poczta elektroniczna),
   w tym dobra znajomość obsługi arkusza kalkulacyjnego i doświadczenie
   w obsłudze baz danych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • odpowiedzialność,
 • odporność na stres.

Dodatkowymi atutami będą:

 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • wiedza w zakresie ewidencji środków trwałych, budżetowania, gospodarki odpadami, sprawozdawczości,
 • znajomość branży transportowej,
 • podstawowa wiedza z zakresu budowy i eksploatacji samochodów ciężarowych,
 • znajomość przepisów prawa zamówień publicznych,
 • znajomość prawa budowlanego.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie lub osobiste składanie dokumentów - CV wraz z listem motywacyjnym na sekretariat Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
 i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Krucza 20, 22-500 Hrubieszów.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy, zostaną komisyjnie zniszczone w ciągu miesiąca od dnia zakończenia rekrutacji.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji, prowadzonych przez PGKiM Sp. z o.o.  
 z siedzibą w Hrubieszowie (Zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
 i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r., dalej RODO).