Zakład Usług Komunalnych

STACJA AUTO–GAZ przy ul. Krucza 20:

  1. Sprzedaż gazu LPG
  2. Sprzedaż gazu propan – butan
  3. Sprzedaż propanu
  4. Gazy techniczne

tel. (84) 696 29 98 nieczystości stałe i płynne

CENNIK USŁUG KOMUNALNYCH:

I. Nieczystości płynne :

Od dnia 01.04.2019r. ceny za pobranie nieczystości płynnych wynoszą:

Pojemność 5 500 litrów na terenie miasta            143,52 zł netto za 1 kurs  -   155,00 zł brutto

Poza terenem miasta do 20 km                              194,45 zł netto za 1 kurs  -   210,00 zł brutto

Poza terenem miasta powyżej 20 km                    154,63 zł netto za 1 kurs  -   275,00 zł brutto

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pojemność 7 000 litrów na terenie miasta             180,56 zł netto za 1 kurs  -   195,00 zł brutto

Poza terenem miasta do 20 km                               254,63 zł netto za 1 kurs  -   275,00 zł brutto

Poza terenem miasta powyżej 20 km                     263,89 zł netto za 1 kurs  -   285,00 zł brutto


II. Nieczystości stałe :

1. Pojemniki miasto Hrubieszów dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

- Pojemnik 110l    26,00 zł netto za 1 szt. - 28,08 zł brutto

- Pojemnik 120l    30,00 zł netto za 1 szt. - 32,40 zł brutto

- Pojemnik 240l    46,00 zł netto za 1 szt. - 49,68 zł brutto

- Pojemnik 1100l  170,00 zł netto za 1 szt. - 183,60 zł brutto

2. Kontenery KP-7 miasto Hrubieszów dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

- Wywóz kontenera KP-7 630,00 zł netto za 1 szt  -  680,40 zł brutto