Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontów

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontów, ul. Krucza 20, 22-500 Hrubieszów

Nr tel: (84) 535 38 29, (84) 535 38 25

Przedmiotem działalności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontów jest zarządzanie substancją komunalną stanowiącą 100% własności Gminy Miejskiej Hrubieszów, administrowanie Wspólnotami Mieszkaniowymi oraz wykonywanie robót budowlanych i remontów.

Usługa administrowania Wspólnotami Mieszkaniowymi obejmuje kompleksową obsługę nieruchomości, w tym m.in.:

 • prowadzenie księgowości (rozliczanie kosztów, przychodów, kont rozrachunkowych);
 • obsługa bankowa i pocztowa (realizowanie terminowo płatności Wspólnoty poprzez rachunek bankowy, prowadzenie korespondencji w imieniu Wspólnoty);
 • prowadzenie dokumentacji związanej ze stanem technicznym budynków (książka obiektu budowlanego);
 • przeglądy techniczne nieruchomości, określanie potrzeb remontowych, pozyskiwanie wykonawców remontów;
 • bieżące usuwanie awarii na budynkach;
 • utrzymanie czystości na terenach przynależnych do nieruchomości oraz ubezpieczenie budynku od ognia i innych zdarzeń losowych;
 • obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej, składanie rocznych sprawozdań finansowych, opracowanie rocznych planów gospodarczych;
 • obsługa prawna (prowadzenie działań windykacyjnych);
 • prowadzenie i aktualizacja ewidencji lokali oraz ich użytkowników;
 • nadzór nad wykonaniem umów o dostarczenie mediów, analizy umów.

Roboty budowlane i remontowe są wykonywane głównie dla potrzeb własnych, to jest obsługi administrowanych zasobów mieszkalnych i dotyczą zakresu:

 • konstrukcje murowe, betonowe, żelbetowe;
 • konstrukcje ciesielskie drewniane;
 • wymiany pokryć dachowych i obróbek blacharskich;
 • izolacje przeciwwilgociowe i cieplne;
 • tynki i okładziny zewnętrzne, wewnętrzne;
 • montaż stolarki okiennej i drzwiowej;
 • posadzki cementowe, posadzki płytkowe itp.;
 • roboty malarskie;
 • konstrukcje rusztów i okładziny z płyt k/g;
 • docieplanie ścian zewnętrznych budynków w technologiach systemowych;
 • remonty, przebudowy i budowy trzonów piecowych, kuchennych kaflowych;
 • chodniki i opaski z kostki brukowej;
 • remonty i wymiany instalacji elektrycznych wewnętrznych;
 • roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków,
 • naprawy instalacji sanitarnych wewnętrznych;
 • konstrukcje stalowe.