Obsługa Klienta

1. Wystawianie faktur oraz udzielanie informacji w zakresie:

a) dostawy wody i odprowadzania ścieków, tel: (84) 535 38 27

b) zakład gospodarki mieszkaniowej:

  • wspólnoty mieszkaniowe tel: (84) 535 38 29
  • budynki komunalne tel: (84) 535 38 44

2. Udzielanie informacji na temat rozrachunków klienta

3. Windykacja należności, tel: (84) 535 38 44

4. Kasa - opłata rachunków i doładowiania telefonów na kartę wszystkich polskich operatorów sieci komórkowych, tel: (84) 535 38 28