Segregacja i Przeładunek Odpadów

Nr tel: (84) 696 30 89


Na terenie Składowiska Odpadów Stałych obecnie prowadzona jest segregacja selektywnie zbieranych z terenu Miasta Hrubieszowa odpadów stałych.

Wysegregowaywane są następujące rodzaje odpadów: papier, tektura, szkło,  folia, opakowania plastikowe PET, opakowania po chemii, metale.