Uchwała Nr XXXVIII/260/2017 Rady Miejskiej Hrubieszów z dnia 28 lutego 2017r. w dniu 12 grudnia 2017r. została przedłużona z mocy ustawy o 180 dni

Uchwała Nr XXXVIII/260/2017 Rady Miejskiej Hrubieszów z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ustalenie wysokości dopłat do taryfy dla wszystkich grup odbiorców w dniu 12 grudnia 2017r. została przedłużona     z mocy ustawy o 180 dni

Art.9.1. (Ustawa z dnia 27 października 2017r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę           i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017r.poz.328 i 1566) ). Taryfy obowiazujace w dniu wejścja w życie niniejszej ustawy zachowują moc przez okres 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. - pobierz