Ceny wody i ścieków na lata 2018 – 2021 – Decyzja nr LU.RET.070.1.51.2018.PW

Ceny wody i ścieków na lata 2018 – 2021 – Decyzja nr LU.RET.070.1.51.2018.PW (format pdf) - pobierz

Uchwała z dnia 22 czerwca 2018r. - w sprawie dopłaty dla wszystkich odbiorców usług-zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (format pdf) - pobierz