Ceny obowiązujące od dnia 01.04.2017r.

TARYFA dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca od dnia 1 kwietnia 2017r do dnia 31 marca 2018r

Uchwała Rady Miejskiej Hrubieszów z dnia 28.02.2017r.

 

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca od dnia 01.04.2017r. do 31.03.2018r. (format pdf) - pobierz druk uchwały z załącznikiem