Ceny obowiązujące od dnia 01.04.2016r.

TARYFA dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca od dnia 1 kwietnia 2016r do dnia 31 marca 2017r.

Uchwała Rady Miejskiej Hrubieszów z dnia 26.02.2016r.

 

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca od dnia 01.04.2016r. do 31.03.2017r. (format pdf) - pobierz druk uchwały z załącznikiem