Uchwała Nr IX/82/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 10 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryf dla wszystkich grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała Nr IX/82/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 10 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryf dla wszystkich grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków pobierz