Zakup i sukcesywna dostawa polimeru kationowego stosowanego do odwadniania komunalnych osadów ściekowych na Oczyszczalni Ścieków w Hrubieszowie

  • Znak postępowania

    PGKiM/ZC/03/04/2022

  • Data ogłoszenia

    28.04.2022

  • Termin składania ofert

    27.05.2022 godz. 14:00


Załączniki