Zakup i jednorazowa dostawa polimeru kationowego w formie proszku stosowanego do odwadniania komunalnych osadów ściekowych na Oczyszczalni Ścieków w Hrubieszowie

  • Znak postępowania

    PGKiM/ZC/01/06/2023

  • Data ogłoszenia

    21.06.2023

  • Termin składania ofert

    29.06.2023 r. godz. 14:00


Załączniki