Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Miejskiej Hrubieszów

  

 

 

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na nadzór nad robotami budowlanymi (Inżynier Kontraktu) realizowanym w ramach projektu pod nazwą "Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Miejskiej Hrubieszów" w dniu 11 marca 2010r. zawarto umowę z Wykonawcą - Konsorcjum: Zamojska Dyrekcja Inwestycji "ZDI" Sp. z o. o.  - Lider Konsorcjum, Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "Biprowod - Warszawa" Sp. z o. o. - Partner Konsorcjum.

 


W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na modernizację sieci wodociągowych, przepompowni ścieków, oczyszczalni, stacji uzdatniania wody  w ramach projektu "Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Miejskiej Hrubieszów" w dniu 19 marca 2010r. zawarto umowę z  Wykonawcą - Konsorcjum: Inżynieria Rzeszów Sp. z o. o. - Lider Konsorcjum, KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o. o. - Partner Konsorcjum.