Sukcesywna dostawa wodomierzy na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Hrubieszowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Sukcesywna dostawa wodomierzy na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Hrubieszowie

 

Znak:                                  PGKiM/ZP/02/01/2020

Data ogłoszenia:                  31.01.2020r.

Termin składania ofert:         10.02.2020 do godz. 14:00

Załączniki:                          OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - pobierz

                                          SIWZ - pobierz

                                          Załącznik (nr: 1) - pobierz

                                          Załączniki (nr: 2,3,4,6,7,8,9,10) - pobierz

                                          Załącznik (nr: 5) Projekt umowy cz. I - pobierz

                                          Załącznik (nr: 5) Projekt umowy cz. II - pobierz

                                          Załącznik (nr: 5) Projekt umowy cz. III - pobierz

Informacja z otwarcia ofert z dnia 10.02.2020r. - pobierz

Unieważnienie postępowania:

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla części II z dnia 12.02.2020r. - pobierz

 

Wyjaśnienie do ogłoszenia unieważniającego postępowanie

nr PGKiM/ZP/02/01/2020 z dnia  14.02.2020r. - pobierz

Informacja o wyborze oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części I i III z dnia 20.02.2020r. - pobierz