Opracowanie analizy ryzyka dla ujęcia wody zlokalizowanego przy ul. Teresówka 14a w Hrubieszowie zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo Wodne (Dz. U. 2018 poz. 2268 z późn. zm.)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Opracowanie analizy ryzyka dla ujęcia wody zlokalizowanego przy ul. Teresówka 14a w Hrubieszowie zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo Wodne (Dz. U. 2018 poz. 2268 z późn. zm.)

 

 

Znak:                                  PGKiM/ZC/06/01/2020

Data ogłoszenia:                  28.01.2020r.

Termin składania ofert:        5 luty 2020r. do godz. 14:00

Załączniki:                         ZAPYTANIE CENOWE - pobierz

                                         Załącznik (nr: 1) Formularz oferty - pobierz

                                         Załącznik (nr: 2) Oświadczenie RODO  - pobierz

                                         Załącznik (nr: 3) Projekt umowy - pobierz                                  

                                         Załącznik (nr: 4) Wykaz świadczonych usług - pobierz 

Pytania i odpowiedzi:

1. Pytanie i odpowiedz z dnia 31.01.2020r. - pobierz