Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05

 

Znak:                                  PGKiM/ZP/03/01/2020

Data ogłoszenia:                  27.01.2020r.

Termin składania ofert:         04.02.2020 do godz. 14:00

Załączniki:                          OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - pobierz

                                          SIWZ - pobierz

                                          Załącznik (nr: 1) Formularz oferty - pobierz

                                          Załączniki (nr: 2,3,4,6,7,8,9) - pobierz

                                          Załącznik (nr: 5) Projekt umowy - pobierz

                                          Załącznik (nr: 10) - pobierz

Informacja z otwarcia ofert z dnia 04.02.2020r. - pobierz

Unieważnienie postępowania:

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania z dnia 05.02.2020r. - pobierz