Dostawa urządzeń do zdalnego odczytu wodomierzy wraz z usługą telekomunikacyjną realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie systemu wyposażenia wodomierzy w zdalny odczyt".

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawa urządzeń do zdalnego odczytu wodomierzy wraz z usługą telekomunikacyjną realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie systemu wyposażenia wodomierzy w zdalny odczyt".

 

Znak:                                  PGKiM/ZC/04/01/2020

Data ogłoszenia:                  20.01.2020r.

Termin składania ofert:        04 luty 2020r. do godz. 14:00

Załączniki:                         ZAPYTANIE CENOWE - pobierz

                                         Załącznik (nr: 1) Formularz oferty - pobierz

                                         Załącznik (nr: 2) - pobierz

                                         Załącznik (nr: 3) Projekt umowy - pobierz                                  

                                         Załącznik (nr: 4) - pobierz   

                                         Załącznik (nr: 5) - pobierz

                                         Załącznik (nr: 6) - pobierz

                                         Załącznik (nr: 7) - pobierz

Informacja o zmianie terminu składania ofert 28.01.2020 - pobierz

Zmienione Zapytanie cenowe 28.01.2020  - pobierz

Zmieniony załącznik (nr: 3) Projekt umowy 30.01.2020 - pobierz

Pytania i odpowiedzi:

1. Pytania i odpowiedzi z dnia 30.01.2020r. - pobierz