Zakup i sukcesywna dostawa gazu płynnego (LPG) dla potrzeb stacji AUTOGAZ Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Hrubieszowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zakup i sukcesywna dostawa gazu płynnego (LPG) dla potrzeb stacji AUTOGAZ Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Hrubieszowie

 

Znak:                                  PGKiM/ZP/01/01/2020

Data ogłoszenia:                  08.01.2020r.

Termin składania ofert:         16.01.2020 do godz. 14:00

Załączniki:                          OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - pobierz

                                          SIWZ - pobierz

                                          Załącznik (nr: 1) Formularz oferty - pobierz

                                          Załączniki (nr: 2-11) - pobierz

                                          Załącznik (nr: 12) Projekt umowy- pobierz

Informacja o zmianie treści SIWZ i Ogłoszenia o Zamówieniu 13.01.2020 - pobierz

Ogłoszenie o zmianie treści Ogłoszenia o Zamówieniu 13.01.2020  - pobierz

Zmieniony SIWZ 13.01.2020 - pobierz

 

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 16.01.2020r. - pobierz