Kontrola jakości wody wodociągu Hrubieszów - monitoring parametrów grupy B i A, wykonywanie analiz ścieków oczyszczonych, osadów ściekowych, odpadu i gleb oraz monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Kontrola jakości wody wodociągu Hrubieszów - monitoring parametrów grupy B i parametrów grupy A, wykonywanie analiz ścieków oczyszczonych, osadów ściekowych, odpadu i gleb oraz monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Hrubieszowie.

 

Znak:                                  PGKiM/ZC/02/11/2019

Data ogłoszenia:                  27.11.2019r.

Termin składania ofert:        9 grudnia 2019r. do godz. 12:00

Załączniki:                         ZAPYTANIE CENOWE - pobierz

                                         Załącznik (nr: 1) Formularz oferty - pobierz

                                         Załącznik (nr: 2) Umowa cz I - pobierz

                                         Załącznik (nr: 3) Umowa cz II - pobierz                                  

                                         Załącznik (nr: 4) Umowa cz III- pobierz   

                                         Załącznik (nr: 5) Oświadczenie RODO - pobierz

                                         Załącznik (nr: 6) Harmonogram - pobierz