Sukcesywne dostawy polimeru kationowego w formie emulsji stosowanego do odwadniania komunalnych osadów ściekowych na Oczyszczalni Ścieków w Hrubieszowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Sukcesywne dostawy polimeru kationowego w formie emulsji stosowanego do odwadniania komunalnych osadów ściekowych na Oczyszczalni Ścieków w Hrubieszowie.

 

Znak:                                  PGKiM/ZC/03/10/2019

Data ogłoszenia:                  30.10.2019r.

Termin składania ofert:        8 listopada 2019r. do godz. 14:00

Załączniki:                         ZAPYTANIE CENOWE - pobierz

                                         Załącznik (nr: 1) - pobierz

                                         Załącznik (nr: 2) - pobierz

                                         Załącznik (nr: 3) - pobierz                                  

 

Pytania i odpowiedzi:

1. Pytania i odpowiedzi z dnia 07.11.2019r. - pobierz