Przetargi
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Data Odsłony
1 Opracowanie analizy ryzyka dla ujęcia wody zlokalizowanego przy ul. Teresówka 14a w Hrubieszowie zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo Wodne (Dz. U. 2018 poz. 2268 z późn. zm.) 28.01.2020 7
2 Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 27.01.2020 13
3 Zakup i sukcesywna dostawa pojemników na odpady komunalne zmieszane i segregowane. 24.01.2020 20
4 Zakup i sukcesywna dostawa worków wykonanych z folii LDPE o grubości 60 mikronów przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów 24.01.2020 21
5 Wykonanie iniekcji krystalicznej w budynkach zlokalizowanych na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Teresówka 14a w Hrubieszowie 21.01.2020 70
6 Dostawa urządzeń do zdalnego odczytu wodomierzy wraz z usługą telekomunikacyjną realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie systemu wyposażenia wodomierzy w zdalny odczyt". 20.01.2020 42
7 Przeprowadzenie przeglądu budynków należących do PGKiM Spółki z o. o. w Hrubieszowie 09.01.2020 109
8 Zakup i sukcesywna dostawa gazu płynnego (LPG) dla potrzeb stacji AUTOGAZ Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Hrubieszowie 08.01.2020 58
9 Zakup i sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Hrubieszowie 18.12.2019 119
10 Wykonanie ekspertyzy wirówki Andritz typ D3 LL 09.12.2019 183
11 Dostawa oraz montaż regałów przesuwnych i stacjonarnych w pomieszczeniu archiwum usytuowanym na ul. Kruczej 20, 22-500 Hrubieszów 04.12.2019 123
12 Kontrola jakości wody wodociągu Hrubieszów - monitoring parametrów grupy B i A, wykonywanie analiz ścieków oczyszczonych, osadów ściekowych, odpadu i gleb oraz monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. 27.11.2019 111
13 Sukcesywne dostawy polimeru kationowego w formie emulsji stosowanego do odwadniania komunalnych osadów ściekowych na Oczyszczalni Ścieków w Hrubieszowie 30.10.2019 231
14 Przeprowadzenie rocznego przeglądu komunalnych budynków mieszkalnych 03.10.2019 270
15 Wykonanie przeglądu i serwisu wirówki Andritz typ D3 LL po przepracowaniu 24 000 godzin 27.09.2019 297
 
Strona 1 z 11