PETYCJA w sprawie możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia

PETYCJA w sprawie możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia

Data ogłoszenia:                  09.11.2018r.

Załączniki:                         Petycja - pobierz

                                          Odpowiedz na petycję - pobierz