Zakład Usług Komunalnych

STACJA AUTO–GAZ przy ul. Krucza 20:

  1. Sprzedaż gazu LPG
  2. Sprzedaż gazu propan – butan
  3. Sprzedaż propanu
  4. Gazy techniczne

tel. (84) 696 29 98 nieczystości stałe i płynne

CENNIK USŁUG KOMUNALNYCH:

I. Nieczystości płynne :

Od dnia 01.04.2019r. ceny za pobranie nieczystości płynnych wynoszą:

Pojemność 5 500 litrów na terenie miasta            143,52 zł netto za 1 kurs  -   155,00 zł brutto

Poza terenem miasta do 20 km                              194,45 zł netto za 1 kurs  -   210,00 zł brutto

Poza terenem miasta powyżej 20 km                    154,63 zł netto za 1 kurs  -   275,00 zł brutto

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pojemność 7 000 litrów na terenie miasta             180,56 zł netto za 1 kurs  -   195,00 zł brutto

Poza terenem miasta do 20 km                               254,63 zł netto za 1 kurs  -   275,00 zł brutto

Poza terenem miasta powyżej 20 km                     263,89 zł netto za 1 kurs  -   285,00 zł brutto


II. Nieczystości stałe :