Przygotowanie koncepcji wraz z uzyskaniem zgód oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Michałówka w Hrubieszowie".

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przygotowanie koncepcji wraz z uzyskaniem zgód oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Michałówka w Hrubieszowie".

 

Znak:                                 PGKiM/ZC/05/04/2019

Data ogłoszenia:                 02.05.2019r.

Termin składania ofert:        10 maja 2019 roku do godz. 14:00

Załączniki:                         ZAPYTANIE CENOWE - pobierz

                                          Załącznik (nr: 1) - pobierz

                                          Załącznik (nr: 2) - pobierz

                                          Załącznik (nr: 3) - pobierz

                                          Załącznik (nr: 4) - pobierz