Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania ,,Przebudowa / modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Piłsudskiego w Hrubieszowie"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania ,,Przebudowa / modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Piłsudskiego w Hrubieszowie"

 

Znak:                                 PGKiM/ZC/04/04/2019

Data ogłoszenia:                 30.04.2019r.

Termin składania ofert:        10 maja 2019 roku do godz. 14:00

Załączniki:                         ZAPYTANIE CENOWE - pobierz

                                          Załącznik (nr: 1) - pobierz

                                          Załącznik (nr: 2) - pobierz

                                          Załącznik (nr: 3) - pobierz

                                          Załącznik (nr: 4) - pobierz