Przetargi
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Data Odsłony
121 Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji-przebudowy sieci wodociągowejw miejscowości Hrubieszów 04.07.2017 904
122 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji 03.07.2017 993
123 ZAKUP I DOSTAWA GAZU PŁYNNEGO (LPG) DLA POTRZEB STACJI AUTOGAZ PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. 27.06.2017 892
124 Sukcesywna dostawa wodomierzy na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Hrubieszowie 30.01.2017 1081
125 TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH 05.12.2016 1019
126 Dostawa systemu do zdalnego odczytu wodomierzy z wykorzystaniem sieci GSM oraz usługa telekomunikacyjna do przesyłu danych 29.11.2016 1228
127 Dostawa systemu do zdalnego odczytu wodomierzy z wykorzystaniem sieci GSM oraz usługa telekomunikacyjna do przesyłu danych 07.11.2016 1349
128 ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I ROZŁADUNKIEM POLIMERU KATIONOWEGO NA ROK 2017 19.10.2016 1063
129 Modernizacja przepompowni ścieków w Hrubieszów przy ul. Wesołej wraz z podłączeniem do systemu monitoringu i wizualizacji, który funkcjonuje w PGKiM Sp z o.o. w Hrubieszowie . 05.10.2016 1353
130 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SIECI WODNO – KANALIZACYJNEJ NA TERENIE MIASTA HRUBIESZOWA 02.09.2016 1620
131 WYKONANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI I SPORZĄDZENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI W TYM MAPA AGLOMERACJI DLA ZADANIA PLANOWANEGO DO WSPÓŁFINANSOWANIA W RAMACH POIiŚ 2014-2020, DZIAŁANIE 2.3 - GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W AGLOMERACJACH 19.08.2016 1308
132 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ UZYSKANIE W IMIENIU ZAMAWIAJĄCEGO DECYZJI - POZWOLENIA NA BUDOWĘ, DLA ZADANIA POD NAZWĄ "BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA WODY PRZY ULICY TERESÓWKA 14A W HRUBIESZOWIE 16.08.2016 1461
133 ZAKUP I DOSTAWA GAZU PŁYNNEGO (LPG) DLA POTRZEB STACJI AUTOGAZ PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W HRUBIESZOWIE 17.06.2016 1521
134 PRZEGLĄD SERWISOWY WIRÓWKI DEKANTACYJNEJ NNDRITZ D3LL 07.06.2016 1129
135 ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I ROZŁADUNKIEM POLIMERU KATIONOWEGO 19.04.2016 1228
 
Strona 9 z 10